Kit Digital / Digital Toolkit (DTK)

Aconsegueix fins a 12.000 € per digitalitzar la teva empresa.
Subvenció a fons perdut.

PDF  info oficial GALILEU.net - Kit Digital
 

Categoria I: Lloc web i presència a internet 


GALILEU.net - Kit Digital

PÀGINA WEB CORPORATIVA

El principal objectiu d'aquesta ajuda és que puguis disposar d’una pàgina web per tenir visibilitat a internet.

Funcionalitats i serveis:
Domini: la solució inclou el domini de la teva web durant un termini mínim de dotze mesos. La titularitat del domini serà teva.
Hosting: també tindràs a la teva disposició l'allotjament de la pàgina web durant un termini mínim de dotze mesos.
Disseny de la pàgina web: Com a part del servei tindràs l'estructura de la web, amb un mínim de 3 apartats. Es consideren pàgines o apartats d'una web, elements com ara: pàgina d'inici (Landing Page), presentació de l'empresa, formulari de contacte, descripció de productes, dades de contacte, mapa del lloc (sitemap), etc.
Web responsive: la teva web s'adaptarà perfectament a qualsevol tipus de dispositiu.
Accessibilitat: el disseny de la teva web complirà amb els criteris de conformitat de nivell AA de les pautes WCAG-2.1.
Posicionament bàsic a internet: la informació de la teva pime serà indexable pels principals motors de cerca (On-Page).
Autogestionable: disposaràs també d’una plataforma de gestió de continguts perquè puguis modificar els continguts de la teva web sense necessitat d’ajuda.
Optimització de la presència en cercadors (SEO bàsic): Anàlisi de paraules clau, SEO On-Page de 2 pàgines o apartats, indexació i jerarquització del contingut.

Import màxim de l’ajuda
Segment III: 0 < 3 treballadors: 2.000€
Segment II: 3 < 9 treballadors: 2.000€
Segment I: 10 < 50 treballadors: 2.000€

Preu 2.400€

Categoria II: Comerç electrònic 


GALILEU.net - Kit Digital

PÀGINA WEB e-COMMERCE

El principal objectiu de l’ajuda és crear la teva pàgina web de compravenda de productes i/o serveis que utilitzi mitjans digitals per al seu intercanvi. A més de donar visibilitat a la teva marca, disposaràs d'un e-commerce o botiga en línia.

Funcionalitats i serveis:
Creació de la botiga online o E-Commerce i alta del catàleg de productes: tindràs a la teva disposició un catàleg a la teva botiga online, on estaran disponibles els teus productes, mitjançant la seva alta, importació o càrrega. La solució inclou la càrrega de les primeres referències dels teus productes.
Mètodes de pagament: es configurarà i integrarà els mètodes de pagament a la teva botiga online.
Disseny Responsive: el teu E-Commerce es podrà utilitzar en tot tipus de dispositius.
Accessibilitat: el disseny de la teva botiga en línia complirà amb els criteris de conformitat de nivell AA de les pautes WCAG-2.1.
Posicionament bàsic a internet: la teva botiga en línia serà indexable pels principals motors de cerca (On-Page).
Autogestionable: comptaràs també amb una plataforma de gestió de continguts perquè puguis modificar els continguts de la teva web sense necessitat d'ajuda.
Formes d'enviament: Tindràs configurats i integrats els mètodes d'enviament digital i físic dels productes de la teva botiga online.

Import màxim de l’ajuda
Segment III: 0 < 3 treballadors: 2.000€
Segment II: 3 < 9 treballadors: 2.000€
Segment I: 10 < 50 treballadors: 2.000€

Preu 2.800€

Categoria III: Gestió de xarxes socials 


GALILEU.net - Kit Digital

PERFILS A XARXES SOCIALS

L'objectiu principal d'aquesta ajuda és promocionar la teva empresa a les xarxes socials.

Funcionalitats i serveis:
Social Media Plan: comptaràs amb una estratègia de xarxes socials alineada amb la teva missió i visió, perquè sigui rellevant i connecti amb els teus potencials clients i fidelitzi aquells usuaris que ja ho siguin.
Monitorització de xarxes socials: tindràs monitoritzats i controlats de manera periòdica els impactes de les accions a les xarxes socials per veure els teus resultats i saber si estàs complint amb els objectius de la teva estratègia.
Optimització de la xarxa/Auditoria Social Media: t'ajudarem a optimitzar el rendiment, analitzant diferents canals socials.
Gestió d'una xarxa social: administrarem el perfil/usuari a, almenys, una xarxa social. Publicació d’un mínim de 4-8 entrades (posts) mensuals a les teves xarxes socials.

Import màxim de l’ajuda
Segment III: 0 < 3 treballadors: 2.000€
Segment II: 3 < 9 treballadors: 2.500€
Segment I: 10 < 50 treballadors: 2.500€

Preu 290€/mes

Categoria IV: Gestió de clients 


GALILEU.net - Kit Digital

CRM PER ACCIONS COMERCIALS

El principal objectiu daquesta ajuda és digitalitzar i optimitzar la gestió de les relacions comercials amb els teus clients.

Funcionalitats i serveis:
Gestió de clients: seràs capaç d'emmagatzemar i consultar les dades de cadascun dels teus clients, des de la seva alta com a oportunitat de negoci, i simular la compra de productes o contractació de serveis.
Gestió de Clients potencials (Leads): podràs donar d'alta nous Leads de forma manual o mitjançant una importació per fitxer. Les dades associades als Leads et permetran la gestió comercial amb l'objectiu de convertir-les en clients. Addicionalment podràs parametritzar regles de negoci per a l'assignació de Leads segons diferents criteris.
Gestió d'oportunitats: tindràs la possibilitat de gestionar totes les oportunitats de negoci que comportin l'enviament al client potencial o Lead d'ofertes i pressupostos. A més, podràs comprovar l'estat de cada oportunitat (en anàlisi, oferta presentada, en negociació, guanyades, cancel·lades, etc.).
Accions o tasques comercials: l'eina implantada et permetrà crear accions i tasques comercials, tant manualment com automàticament.
Reporting, planificació i seguiment comercial: Podràs fer seguiment mitjançant indicadors (KPI's), llistat d'oportunitats, i altres, amb diferents nivells d'agregació d'informació en funció de les teves necessitats. Podràs també generar informes per al seguiment i monitorització de la teva activitat comercial, contemplant ràtios d'eficiència, estat de fases, pipeline i altres atributs mesurables (com a productes, cotitzacions, etc.), i segons els canals, perfils, rols i/o fases comercials. Aquests informes podran mostrar, almenys, dades mensuals, acumulades i/o comparatives entre diferents exercicis comercials.
Alertes: seràs capaç de visualitzar Alertes de Clients en format gràfic de diferent tipologia (icones, missatges emergents, etc.).
Gestió documental: la solució inclourà un programari per a la gestió centralitzada de la documentació capaç d'inserir i/o vincular documents tant relatius a la teva activitat comercial, com els proporcionats pels mateixos clients.
Disseny Responsive: tindràs una interfície funcional en tot tipus de dispositius.
Integració amb diverses plataformes: Disposaràs d'APIs o Web Services per a la consolidació de la informació i dades de tota la teva empresa.

Import màxim de l’ajuda
Segment III: 0 < 3 treballadors: 2.000€
Segment II: 3 < 9 treballadors: 2.000€
Segment I: 10 < 50 treballadors: 4.000€

Preu 3.000€

Categoria V: Business Intelligence i analítica 


GALILEU.net - Kit Digital

ANÀLISI DE LES DADES DE LA TEVA EMPRESA

L'objectiu d'aquesta ajuda és possibilitar-te l'explotació de dades de la teva empresa per millorar el procés de presa de decisions.

Funcionalitats i serveis:
Integració de dades amb altres bases de dades: tindràs accés a altres bases de dades i a la realització de comparacions amb les dades exposades.
Emmagatzematge de dades: disposaràs d'una capacitat d'emmagatzematge com a mínim d'1 GB per usuari.
Creació de panells de dades estructurats i visuals: comptaràs amb panells de dades personalitzats amb dades rellevants i diferents formes de visualització.
Exportació de dades: podràs exportar dades a imatges o a documents d'Excel, creant sinergies i compatibilitats amb diferents programes que utilitzis.

Import màxim de l’ajuda
Segment III: 0 < 3 treballadors: 1.500€ (inclou 1 usuari)
Segment II: 3 < 9 treballadors: 2.000€ (inclou 1 usuari)
Segment I: 10 < 50 treballadors: 4.000€ (inclou 3 usuaris)

Preu 3.000€

Categoria VI: Gestió de processos 


GALILEU.net - Kit Digital

ERP PER A LA GESTIÓ DEL TEU NEGOCI

L'objectiu principal d'aquesta ajuda és digitalitzar i/o automatitzar processos del teu negoci, relacionats amb els aspectes operatius o productius.

Funcionalitats i serveis:
Digitalització i/o automatització de processos i fluxos de treball: tindràs digitalitzats i/o automatitzats processos com:
Comptabilitat/finances: comptes per cobrar/per pagar, gestió d'actius i generació de tancaments i balanços, etc.
Facturació: automatització dels processos de facturació amb la generació de pressupostos, albarans i factures.
Projectes: control de pressupostos, costos, estimacions, optimització dels recursos, etc.
Inventari: previsió, nivells d'estoc, enviaments, distribucions, devolucions i cancel·lacions, etc.
Compres i pagaments: gestió de comandes de compra i proveïdors.
Recursos humans: gestió dels recursos humans, nòmines, etc.
Logística: gestió de flotes i rutes, entre altres.
Integració amb diverses plataformes: la solució disposarà d'APIs o Web Services per a la seva integració amb altres eines.
Actualitzable: accediràs a actualitzacions de la solució amb noves versions.
Escalable: si la teva empresa creix o canvia estructuralment, la solució s'adaptarà a aquests canvis.
Compliment: podràs assegurar el compliment de la normativa aplicable, en concret del Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació del Reial decret 1619/2012, així com qualsevol normativa aplicable.

Import màxim de l’ajuda
Segment III: 0 < 3 treballadors: 2.0000€ (fins 1 usuari)
Segment II: 3 < 9 treballadors: 3.000€ (fins 3 usuaris)
Segment I: 10 < 50 treballadors: 6.000€ (fins 10 usuaris)

Preu 3.200€

Categoria VII: Factura electrònica 


GALILEU.net - Kit Digital

DIGITALITZACIÓ DE FACTURES

Amb aquesta ajuda podreu tenir digitalitzat el flux d'emissió de les factures als vostres clients.

Funcionalitats i serveis:
Factures en format estructurat: tindràs la possibilitat d'emetre factures en formats estructurats, almenys en format FACTURA-E, per facilitar-ne el tractament automatitzat. Factures il·limitades: podràs emetre un nombre il·limitat de factures.
Clients il·limitats: tindràs la capacitat d'enviar factures a un nombre il·limitat de clients.
Productes o serveis il·limitats: podràs crear un nombre il·limitat de productes i/o serveis facturables dins del catàleg.
Enviament de factures per correu electrònic: la solució implantada us permetrà enviar factures directament per correu electrònic.
Personalització de factures: les factures seran personalitzables, incloent la selecció del teu logotip.
Còpia de seguretat periòdiques: podràs fer còpies de seguretat, amb possibilitat d'una periodicitat diària.
1GB Emmagatzematge/Històric de factures: tindràs un emmagatzematge de, almenys, 1 GB per a les factures.
Integració amb altres solucions: la solució haurà podrà disposar d'APIs o Web Services per integrar-les amb altres eines, així com permetre la càrrega de dades de manera manual.
Control de venciment de les factures: tindràs un sistema de control del venciment de les factures.
Compliment: podràs assegurar el compliment de la normativa aplicable, en concret el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació del Reial decret 1619/2012, així com qualsevol normativa aplicable.

Import màxim de l’ajuda
Segment III: 0 < 3 treballadors: 1.000€ (fins 1 usuari)
Segment II: 3 < 9 treballadors: 2.000€ (fins 3 usuaris)
Segment I: 10 < 50 treballadors: 2.000€ (fins 3 usuaris)

Preu 2.800€

Categoria VIII: Serveis i eines d'oficina virtual 


GALILEU.net - Kit Digital

PRODUCCIÓ I COL·LABORACIÓ DELS TEUS TREBALLADORS

El principal objectiu d'aquesta ajuda és implantar a la teva empresa solucions interactives i funcionals que permetin la col·laboració més eficient entre els teus treballadors.

Funcionalitats i serveis:
Col·laboració en equips de treball: tindràs assistència per part nostre en el procés creatiu d'ideació o gestió d'equips per a la gestió col·laborativa de projectes, compartir recursos i/o coneixements, dotar eines per a la interacció dels equips en els processos d'ideació o resolució de problemes, així com la configuració i personalització de fluxos de treball, tasques, etc.
Emmagatzemar i compartir fitxers: disposaràs d'1 TB d'emmagatzematge.
Compatibilitat amb dispositius mòbils: la solució serà compatible amb dispositius mòbils.
Calendari i agenda: et permetrà organitzar un calendari i les teves tasques previstes.

Import màxim de l’ajuda
Segment III: 0 < 3 treballadors: 250€/usuari (fins 2 usuaris)
Segment II: 3 < 9 treballadors: 250€/usuari (fins 9 usuaris)
Segment I: 10 < 50 treballadors: 250€/usuari (fins 48 usuaris)

Preu 2.500€

Categoria IX: Comunicacions segures 


GALILEU.net - Kit Digital

SEGURETAT EMPRESARIAL

Amb aquesta ajuda disposaràs de seguretat a les connexions entre els dispositius dels teus empleats i l'empresa.

Funcionalitats i serveis:
SSL: disposaràs dun protocol de capa de sockets segurs, per crear una connexió segura i xifrada.
Xifrat d'extrem a extrem: tindràs les comunicacions xifrades en tot el recorregut, amb l'objectiu de prevenir atacs.
Logs de connexió: seràs capaç de mantenir un registre dels dispositius que s'han connectat a la teva xarxa privada.
Control d'accés: tindràs la possibilitat de permetre la connexió a la teva xarxa privada única i exclusivament als dispositius autoritzats per tu.
Dispositius mòbils: podràs fer ús d'aquesta solució des de dispositius mòbils.
Configuració inicial i actualitzacions de seguretat: disposaràs d'una configuració inicial perquè puguis fer-lo servir correctament, amb les respectives actualitzacions de signatures de codi maliciós i altres dades per detecció d'amenaces a més de les actualitzacions de programari de seguretat periòdiques requerides.

Import màxim de l’ajuda
Segment III: 0 < 3 treballadors: 125€/usuari (fins 2 usuaris)
Segment II: 3 < 9 treballadors: 125€/usuari (fins 9 usuaris)
Segment I: 10 < 50 treballadors: 125€/usuari (fins 48 usuaris)

Preu 2.000€

Categoria X: Ciberseguretat 


GALILEU.net - Kit Digital

PROTECCIÓ DE DISPOSITIUS

L'objectiu d'aquesta ajuda és proporcionar seguretat bàsica i avançada per als dispositius dels empleats.

Funcionalitats i serveis:
Antimalware: tindràs a la teva disposició una eina que analitzi el teu dispositiu, la seva memòria interna i els dispositius d'emmagatzematge externs.
Antispyware: Disposaràs d'una eina que detecti i eviti el malware espia.
Correu segur: tindràs eines d'anàlisi del correu electrònic amb les característiques següents:
Antispam, amb detecció i filtre de correu no desitjat.
Antiphishing, amb detecció de correus amb enllaços o codi maliciós que se sospita serveixin per robar credencials.
Navegació segura: tindràs assegurat:
Control de continguts.
Antiadware per evitar anuncis maliciosos.
Anàlisi i detecció d'amenaces: seràs capaç de conèixer el comportament de les amenaces conegudes i noves.
Monitorització de la xarxa: tindràs eines que analitzen el trànsit de xarxa i t'alertin d'amenaces.
Configuració inicial i actualitzacions de seguretat: disposaràs d'una configuració inicial per al seu correcte ús, amb les respectives actualitzacions de signatures de codi maliciós i altres dades per a detecció d'amenaces a més de les actualitzacions de programari de seguretat periòdiques requerides.
Requisits especials de formació: disposaràs de formació per a la configuració del programari de seguretat, i tindràs un kit de conscienciació en ciberseguretat per complementar la solució amb habilitats de firewall humà.

Import màxim de l’ajuda
Segment III: 0 < 3 treballadors: 125€/dispositiu (fins 2 dispositius)
Segment II: 3 < 9 treballadors: 125€/dispositiu (fins 9 dispositius)
Segment I: 10 < 50 treballadors: 125€/dispositiu (fins 48 dispositius)

Preu 2.000€

Categoria XI: Presència avançada a Internet 


GALILEU.net - Kit Digital

POSICIONAMENT WEB

L'objectiu d'aquesta ajuda és oferir serveis que assegurin el posicionament del client a internet, augmentant el seu abast de clients potencials i incrementant el trànsit de visites a la seva web.

Funcionalitats i serveis:
Posicionament bàsic a internet: posicionament de la informació bàsica del negoci, contacte i perfil de l'empresa als principals llocs web, xarxes de negoci o directoris d'empreses i professionals.
Anàlisi de paraules clau: gestió, cerca i anàlisi de paraules clau per tal de desenvolupar estratègies útils per tal que els cercadors classifiquin el contingut i ajudin als usuaris a trobar resultats rellevants per a les seves consultes.
Anàlisi de la competència: anàlisi de la competència mensualment. Situació davant dels competidors.
SEO On-Page: elaboració de dues pàgines optimitzant l'estructura i el contingut intern per millorar la posició natural a cercadors, així com la indexació i jerarquització del contingut.
SEO Off-Page: realització d'accions fora de l'entorn del lloc web per millorar el seu posicionament orgànic.
Informes mensuals de seguiment: accions executades, l'evolució i la repercussió a la presència a internet.

Import màxim de l’ajuda
Segment III: 0 < 3 treballadors: 2.000€
Segment II: 3 < 9 treballadors: 2.000€
Segment I: 10 < 50 treballadors: 2.000€

Preu 2.800€

Categoria XII: Marketplace 


GALILEU.net - Kit Digital

MARKETPLACE

L'objectiu d'aquesta ajuda és dirigir les referències/productes a incrementar-ne el nivell de vendes, optimitzant els recursos existents, escollint els canals de distribució adequats i adaptant les referències/productes a les necessitats externes.

Funcionalitats i serveis:
Estudi previ d'alternatives i alta a la plataforma: obertura d'un compte i alta del perfil a una plataforma de Marketplace i a un país.
Anàlisi de la competència: realització d'una investigació de mercat focalitzada en les característiques dels competidors per millorar el procés de presa de decisions i assolir una posició competitiva.
Disseny i definició de l'estratègia de negoci: generació de l'estratègia de negoci per tal d'aconseguir la consecució dels objectius desitjats orientant els recursos disponibles cap a aquesta finalitat.
Producció del catàleg de referències: anàlisi de les categories que cal comercialitzar per seleccionar fins a deu productes alineats amb l'estratègia de negoci.
Creació del contingut del listing: definició de fins a deu descripcions del catàleg de referències.
Alta de referències: càrrega de fins a deu referències i les respectives descripcions i fotografies a la plataforma acompanyada per la descripció i fotografia individual de cada producte.

* L'import de l'ajuda no inclourà el cost associat a la subscripció o alta a la plataforma de Marketplace ni els costos variables associats a la venda de les referències donades d'alta a la plataforma.

Import màxim de l’ajuda
Segment III: 0 < 3 treballadors: 2.000€
Segment II: 3 < 9 treballadors: 2.000€
Segment I: 10 < 50 treballadors: 2.000€

Preu 3.000€

Vull sol·licitar el Kit Digital 

Deixa’ns les teves dades i ens posarem en contacte amb tu per parlar sobre el KitDigital.cat i com el podem aplicar a la teva empresa per a impulsar el negoci.
Dades de contacte Dades de l'empresa
Política de protecció de dades de Galileu.net

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les vostres dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de Galileu.net amb CIF B17585845 i domicili social situat al carrer Migdia, 37, 5è C2, 17002 Girona, amb la finalitat d'atendre les vostres consultes. En compliment amb la normativa vigent, Galileu.net informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir els preceptes esmentats anteriorment. Us informem que el tractament de les vostres dades està legitimat pel vostre consentiment.
Galileu.net informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que Galileu.net es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.
Alhora, us informem que podeu contactar amb el delegat de Protecció de Dades, adreçant-vos per escrit a l'adreça de correu info@galileu.net.
D'acord amb els drets que us confereix la normativa vigent en protecció de dades podreu exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les vostres dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament d'aquests, dirigint la vostra petició a l'adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic info@galileu.net.
Podrà adreçar-se a l'Autoritat de Control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna.
L'enviament d'aquestes dades implica l'acceptació d'aquesta clàusula.
Demostra que no ets un robot.
Introdueix les lletres i números que vegis al quadre.
Si ho feu, evitareu que els programes automàtics abusin d'aquest formulari.
Enviar sol·licitud
Enviant la seva sol·licitud...
La seva sol·licitud ha estat enviada correctament.
Ben aviat contactarem amb vostè.
Moltes gràcies.